Organizator:

Niemal 100% wzrost sprzedaży kamperów i przyczep w Polsce w 2021 - nowy raport

Podziel się

Rejestracja a co za tym idzie, również sprzedaż, nowych kamperów i przyczep kempingowych w Polsce niemal się podwoiły w stosunku do 2020 i tak rekordowego przecież roku w branży. Biorąc pod uwagę i nowe i używane pojazdy, na naszych drogach w 2021 roku pojawiło się ponad 13 000 nowych pojazdów turystycznych. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawiły raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w 2021 roku opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Niemal 100% więcej nowych kamperów w stosunku do 2020 roku

W ostatnim kwartale 2021 r. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego
w Polsce. W grupie nowych samochodów kempingowych wzrost wyniósł +31,8% r/r, po trzycyfrowych wzrostach w pierwszym (+157,8% r/r) i drugim kwartale (+136,5% r/r) oraz dwucyfrowym w trzecim (+59,4%). Pozwoliło to na zakończenie ubiegłego roku w kategorii samochodów kempingowych z łączną liczbą 2 242 szt. nowych rejestracji. Był to poziom prawie dwukrotnie wyższy względem 2020 roku (+ 92,3 %, + 1 076 szt.). W poszczególnych kwartałach I- IV ub.r. przybyło odpowiednio 415, 932, 518 i 377 szt.

Pierwsze rejestracje nowych samochodów kempingowych
w Polsce w okresie sty-gru 2021. Top 10 marek

 
 

First Registrations of NEW Motor Caravans in Poland Q1-4 2021. Top10 Make

 

Pozycja

Marka

I-XII 2021

I-XII 2020

zmiana % r/r

 

1

VOLKSWAGEN

573

355

61,4%

 

2

ROLLER TEAM

285

155

83,9%

 

3

BENIMAR

263

123

113,8%

 

4

DETHLEFFS

141

102

38,2%

 

5

CI

133

60

121,7%

 

6

CHAUSSON

91

56

62,5%

 

7

ADRIA

62

27

129,6%

 

8

RIMOR

60

14

328,6%

 

9

MERCEDES-BENZ

50

23

117,4%

 

 

CAPRON

50

42

19,0%

 

Pozostałe

534

209

155,5%

 

Ogółem

2242

1166

92,3%

 

źródło: PZPM na podstawie CEP

     

Source: PZPM based on CEP (Central Register of Vehicles)

 

 

Nie spada zainteresowanie nowymi przyczepami kempingowymi

W kategorii nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w całym 2021 roku 1 044 szt.
co przełożyło się na wzrost o 84,8% ( +479 szt.). W ostatnim kwartale przybyło 157 szt.
tj. o 96,3% więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej. Jedynie trzeci kwartał ubiegłego roku przyniósł spokojniejszy wzrost (+10,6% r/r), ale baza do porównania była wysoka po wcześniejszym dynamicznym rozwoju tej części rynku caravaningowego jesienią 2020r (+157,5%). W 2021 r. rynek nowych przeczep kempingowych rozwijał się najbardziej dynamicznie w pierwszym i drugim kwartale i zwiększył się wtedy odpowiednio o 161,4% oraz 115,9% r/r.

 

 

 

Pierwsze rejestracje nowych przyczep kempingowych
w Polsce w okresie sty-gru 2021. Top 10 marek

 
   

First Registrations of NEW Caravans in Poland Q1-4 2021. Top10 Make

 

Pozycja

Marka

I-XII 2021

I-XII 2020

zmiana % r/r

 
 

1

HOBBY

283

215

31,6%

 
 

2

DETHLEFFS

193

98

96,9%

 
 

3

NIEWIADÓW

134

39

243,6%

 
 

4

KNAUS

117

54

116,7%

 
 

5

FENDT CARAVAN

69

38

81,6%

 
 

6

ADRIA

59

40

47,5%

 
 

7

WEINSBERG

52

29

79,3%

 
 

8

STERCKEMAN

29

8

262,5%

 
 

9

TABBERT

23

20

15,0%

 
 

10

BAILEY

11

0

 

 
 

Pozostałe

74

24

208,3%

 
 

Ogółem

1044

565

84,8%

 
 

źródło: PZPM na podstawie CEP

     
 

Source: PZPM based on CEP (Central Register of Vehicles)

 

 

Używane kampery i przyczepy wciąż na topie, ale trend osłabł

Na rynku sprowadzanych używanych pojazdów kempingowych również utrzymały się wzrosty, ale widoczne jest delikatne osłabienie trendu wzrostowego. W ostatnim kwartale przybyło 340 szt. używanych samochodów kempingowych (kamperów) - dokładnie tyle samo co w takim samym okresie rok wcześniej. Przy czym w dwóch pierwszych kwartałach ub.r. ta część rynku rosła stosunkowo dynamicznie (+66,1% r/r i 58,9% r/r), natomiast w trzecim (-16% r/r) przyhamowała
po wzroście jesienią (+53,2%) 2020 r. Jednocześnie sezonowy pik w ub.r. powrócił na swoje miejsce
 i przypadł w drugim kwartale a rok wcześniej przesunął się na skutek pandemii na trzeci. Łącznie
w 2021 roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 2 013 szt. używanych kamperów (wzrost
o 354 szt. i 21,3%).

 

Pierwsze rejestracje sprowadzanych używanych samochodów kempingowych w Polsce w okresie sty-gru 2021. Top 10 marek

 
 

First Registrations of USED Motor Caravans in Poland Q1-4 2021. Top10 Make

 

Pozycja

Marka

I-XII 2021

I-XII 2020

zmiana % r/r

 

1

FIAT

728

631

15,4%

 

2

FORD

174

139

25,2%

 

3

VOLKSWAGEN

130

101

28,7%

 

4

PEUGEOT

106

91

16,5%

 

5

MERCEDES-BENZ

105

58

81,0%

 

6

CITROEN

79

85

-7,1%

 

7

HYMER

55

47

17,0%

 

8

RENAULT

46

22

109,1%

 

9

BUERSTNER

44

44

0,0%

 

10

CAPRON

33

22

50,0%

 

Pozostałe

513

419

22,4%

 

Ogółem

2013

1659

21,3%

 

źródło: PZPM na podstawie CEP

     

Source: PZPM based on CEP (Central Register of Vehicles)

 

 

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano w w czwartym kwartale ub.r. przyhamowanie o 13,4% r/r po spadku o 23,5% r/r w trzecim. Podobnie jak w przypadku sprowadzanych używanych kamperów sezonowy pik i w grupie używanych przyczep kempingowych przypadł na drugi kwartał po jednorocznym przesunięciu do trzeciego kwartału
w 2020r.  Cały ostatni 2021 rok zamknął się wzrostem o 5,5 %, do poziomu 7 743 szt. (więcej
o 404 szt.).

 

 

 

Pierwsze rejestracje sprowadzanych używanych przyczep kempingowych
w Polsce w okresie sty-gru 2021. Top 10 marek

 

 

 

First Registrations of USED Caravans in Poland Q1-4 2021. Top10 Make

 

Pozycja

Marka

I-XII 2021

I-XII 2020

zmiana % r/r

 

 

1

HOBBY

1438

1078

33,4%

 

 

2

KNAUS

483

379

27,4%

 

 

3

ADRIA

475

364

30,5%

 

 

4

FENDT CARAVAN

403

251

60,6%

 

 

5

BUERSTNER

379

328

15,5%

 

 

6

DETHLEFFS

356

248

43,5%

 

 

7

TABBERT

345

227

52,0%

 

 

8

BAILEY

333

533

-37,5%

 

 

9

SWIFT

267

417

-36,0%

 

 

10

LMC CARAVAN

236

164

43,9%

 

 

Pozostałe

3028

3350

-9,6%

 

 

Ogółem

7743

7339

5,5%

 

 

źródło: PZPM na podstawie CEP

     

 

Source: PZPM based on CEP (Central Register of Vehicles)

 

 

Skąd sprowadzamy samochody kempingowe?

Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (803 szt.) oraz Francja (449 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Belgia (123 szt.) oraz Holandia (114 szt.). Całościowy import (z UE i spoza UE) używanych kamperów w 2021 roku był większy o 21,3% (wzrost o 354 szt.).

Pochodzenie sprowadzanych używanych samochodów kempingowych w okresie sty-gru 2021.

 
 

The Origin of Imported USED Motor Caravans to Poland Q1-4 2021

 

Pozycja

Marka

I-XII 2021

I-XII 2020

zmiana % r/r

 

1

Niemcy

803

699

14,9%

 

2

Francja

449

407

10,3%

 

3

Belgia

123

81

51,9%

 

4

Holandia

114

122

-6,6%

 

5

Włochy

106

63

 

 

Pozostałe

418

287

45,6%

 

Ogółem

2013

1659

21,3%

 

źródło: PZPM na podstawie CEP

     

Source: PZPM based on CEP (Central Register of Vehicles)

 

 

W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych pierwsze pięć miejsc bez zmian, względem danych za III kwartały 2021r.. Łączny wzrost importu w tej grupie pojazdów wyniósł 5,5 % (wzrost o 404 szt.).

Pochodzenie sprowadzanych używanych przyczep kempingowych w okresie sty-gru 2021.

The Origin of Imported USED Caravans to Poland Q1-4 2021

 
 

Pozycja

Marka

I-XII 2021

I-XII 2020

zmiana % r/r

 

1

Wielka Brytania

2277

3465

-34,3%

 

2

Holandia

1501

1132

32,6%

 

3

Dania

1418

1132

25,3%

 

4

Niemcy

1204

803

49,9%

 

5

Francja

757

469

61,4%

 

Pozostałe

586

338

73,4%

 

Ogółem

7743

7339

5,5%

 

źródło: PZPM na podstawie CEP

     

Source: PZPM based on CEP (Central Register of Vehicles)

 

 

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „Za nami bardzo dobry rok, bo pomimo kłopotów z półprzewodnikami i niekiedy  ograniczonym dostępem do podwozi samochodowych, utrzymał się wzrost w rejestracjach nowych jak też używanych samochodów kempingowych i przyczep. To oczywiście cieszy i pozwala mieć nadzieję, że trend wzrostowy w branży caravaningowej utrzyma się również w kolejnych latach.”

Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning. Skomentował: „Zgodnie
z przewidywaniami rok zakończył się niespełna 100% wzrostem rejestracji nowych kamperów
i troszkę mniejszym w przypadku przyczep. Takie wzrosty do tej pory rozpatrywane były w kategorii marzeń. Nietypowym zjawiskiem jest mniejsza ilość zarejestrowanych kamperów używanych
w stosunku do nowych, co z pewnością spowodowane jest mniejszą ich dostępnością na rynkach zagranicznych. Mam nadzieję, że tak dobrej koniunktury w branży caravaningowej nie popsują galopujące ceny i problemy z dostępnością pojazdów w fabrykach. Temu trendowi wzrostowemu będzie pomagać rozwijająca się infrastruktura caravaningowa oraz powstające profesjonalne serwisy. Jedno jest pewne- Polacy polubili caravaning”.

 

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep
i Naczep - CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji
w Polsce i Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

O PGC:

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży
m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające
od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu. Działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce.

KONTAKT DLA MEDIÓW: