Organizator:

Rekordowy kwartał dla Caravaningu. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa rozpoczynają współpracę.

Podziel się

Jednym z kluczowych obszarów współpracy obydwu organizacji będzie opracowywanie dla firm z branży caravaningowej cyklicznych analiz rynkowych i danych statystycznych przygotowywanych przez zespół PZPM na podstawie danych z CEP. Publikowane kwartalnie jako informacje prasowe będą rzetelnym źródłem informacji o rejestracjach przyczep kempingowych i kamperów w Polsce. Pierwszy taki raport, właśnie trafia w nasze ręce

Ważna współpraca w kontekście promowania caravaningu

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją zrzeszającą producentów pojazdów, przedstawicieli oficjalnych importerów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części i podzespołów do pierwszego montażu. PZPM jest także autorem cyklicznych opracowań dotyczących rynku - w tym analiz i informacji statystycznych, które są przygotowywane m.in.
na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów. 

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby firm z branży caravaningowej i jej otoczenia - dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych.  Organizacja zrzesza obecnie 24 firmy
i w swoich działaniach korzystaz najlepszych wzorów organizacji europejskich, a jej głównym celem jest wspieranie rynku caravaningowego i kempingowego w Polsce.

Oprócz publikowania kwartalnych analiz rynku caravaningowego na podstawie baz danych CEP, równie istotne będzie także bieżące wsparcie, jakiego PZPM będzie mógł udzielać PGC w zakresie  wspólnego reprezentowania interesów branży caravaningowej w bieżących kontaktach z organami administracji publicznej w Polsce
i Europie, natomiast SPGC zapewniać będzie specjalistyczne informacje branżowe niezbędne
do należytej realizacji powyższych przedsięwzięć. 

Rynek caravaningu nie zwalnia - wynika z I raportu PZPM i SPGC

Rejestracje nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w pierwszym kwartale 2021 na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Branża caravaningowa w Polsce przechodzi bardzo dynamiczny rozwój. Widać to doskonale
w poniższym raporcie branżowym z danymi za pierwszy kwartał br. który został przygotowany
we współpracy PZPM oraz SPGC.

Pierwszy kwartał 2021 roku pokazał bardzo duże wzrosty pierwszych rejestracji nowych
i sprowadzonych z zagranicy używanych kamperów oraz przyczep kempingowych. W przypadku nowych kamperów w powyższym okresie zarejestrowano ich 413 sztuk (wzrost o 252 szt. r/r) co daje dynamikę na poziomie 156%.

W przypadku przyczep kempingowych odnotowano wzrost na poziomie 161% r/r do 213 egz. (wzrost o 134 egz. r/r).

Na rynku sprowadzanych używanych specjalnych pojazdów kempingowych (kamperów) również odnotowano znaczny wzrost importu. Łącznie w pierwszym kwartale zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 487 szt. (wzrost o 192 szt. r/r). Wartym uwagi jest fakt, że ponad 63% pojazdów pochodzi
z dwóch państw – Niemcy (181 szt.) i Francja (126 szt.).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, gdzie odnotowano
46 % wzrost r/r, do poziomu 1811 egz. (więcej o 587 egz.). W tym przypadku prym wiodą pojazdy sprowadzane z trzech krajów, które łącznie odpowiadają za 73% całego importu używanych przyczep -  Wielka Brytania (650 egz.), Dania (369 egz.) oraz Holandia (306 egz.).

„Rozpoczęty rok temu dynamiczny wzrost sprzedaży w tym roku nabiera tempa. Odczuwana pod koniec roku euforia w branży caravaningowej powoli staje się powszechnym zjawiskiem. Z pewnością taki optymizm  potrwa jeszcze długo. Cały czas dużą część nowych pojazdów trafia do wypożyczalni, które rosną jak grzyby po deszczu. A to jest zasługą pandemii i dającej się zauważyć niechęci do dużych obiektów hotelowych.” podsumował Sebastian Klauz, wiceprezes SPGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning.

W kolejnych miesiącach PZPM i SPGC planują dalsze wspólne działania, o których będziemy informować w następnych komunikatach.

Trwała i kluczowa dla branży współpraca

Zarówno ze strony PZPM jak i SPGC nawiązanie strategicznej współpracy budzi duży entuzjazm:

„Bardzo się cieszę, że Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa rozpoczęła współpracę z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego. To ważny moment dla obu organizacji nie tylko dlatego,
że caravaning w Polsce staje się coraz bardziej popularnym sposobem spędzania wolnego czasu, ale też ze względu na fakt, że rośnie liczba firm, które zajmują się produkcją przyczep i nadwozi
do kamperów. Mam nadzieję, że w efekcie tej współpracy wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymywać jeszcze lepsze dane statystyczne i analizy dotyczące tej części rynku, a w obszarze legislacyjnym uda się wypracować propozycje regulacji wspierających rozwój tej grupy pojazdów, które będą dostrzegane i wspierane przez odpowiednie organa administracyjne. Dzięki tej współpracy PZPM zyskał także ważnego partnera, dzięki któremu znacząco zwiększył reprezentatywność firm sektora motoryzacyjnego w naszym kraju” -
powiedział Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

„Jest nam niezmiernie miło, że z takim entuzjazmem zostaliśmy przyjęci przez największą organizację w branży motoryzacyjnej w Polsce jaką jest Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Mimo,
iż zarówno nasza branża caravaningowa jak i sama organizacja są stosunkowo młode, to jesteśmy przekonani, iż specjalistyczna wiedza pozwolą na wniesienie do polskiej motoryzacji wiele dobrego”
– powiedział Dariusz Wawrzyniak, prezes Stowarzyszenia. „Tym samym rozpoczynamy kolejny, jestem przekonany, wspaniały etap historii Polskiej Grupy Caravaningowej” dodaje Wawrzyniak.

 

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 57 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep
i Naczep - CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji
w Polsce i Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży
m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające
od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu. Działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Dariusz Wawrzyniak, e-mail: dariusz.wawrzyniak@spgc.pl, tel.: 603 415 196