Organizator:

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa Honorowym Patronem Caravans Salon

Podziel się

SPGC zostało Patronem Honorowym i Branżowym targów Caravans Salon Poland. Patronat największego stowarzyszenia skupiającego firmy, które tworzą polski rynek caravaningu świadczy o dużym znaczeniu naszych targów i zaufaniu do nas.

O stowarzyszeniu

Polska Grupa Caravaningowa to największe i najaktywniejsze stowarzyszenie branżowe, które powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży  m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla stowarzyszenia są działające od wielu lat organizacje europejskie. Jest największą polską organizacją o tym profilu, której istotne znaczenie ma to, że członkami są zarówno małe, średnie, jak i duże firmy oraz osoby fizyczne związane z branżą i światem caravaningu.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce oraz zagadnieniach takich jak:

  • działanie na rzecz poprawy infrastruktury campingowej i caravaningowej w Polsce, popularyzację caravaningu
  • usystematyzowanie rynku poprzez wspólne standardy działania na rynku (np. wzory umów wynajmu, działania marketingowe, obsługa klienta)
  • organizacje wspólnych zlotów, szkoleń, wystaw i konferencji
  • zmiany na rynku ubezpieczeń na wzór europejski,
  • lobbowanie na rzecz rozwiązań systemowych służących rozwojowi i bezpieczeństwu turystyki caravaningowej i campingowej
  • nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności stowarzyszenia
  • utworzenie kart rabatowych, nowych produktów dla klientów branży i wiele innych

Podczas targów Caravans Salon Poland Stowarzyszenie po raz kolejny zorganizuje konferencję branżową, na której zostaną omówione wszystkie najważniejsze dla caravaningu w Polsce zagadnienia.